ឡាមបុរស Jiali ងាយស្រួលប៉ះលើផ្ទៃមុខ ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការកោរដោយរលូន ប្រភេទផ្សេងគ្នាកំណត់ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងមនុស្សផ្សេងៗគ្នា៖ ឡាមតែមួយ និងដាវភ្លោះគឺសមរម្យសម្រាប់ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម ឬការទិញសណ្ឋាគារ វាអាចត្រូវបានបោះចោលបន្ទាប់ពី 1-3 ដង។ ឡាមបីដង ងាយស្រួលប្រើ ប្រើបាន 5-7 ដង សាកសមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងមានច្រើនកញ្ចប់សម្រាប់អតិថិជនជ្រើសរើស វាកាន់តែស័ក្តិសមសម្រាប់ជាកាដូចាប់ពីដើម 4 blades ដល់ 6 blades ឡាម ដៃ និងវេចខ្ចប់។ គឺល្អប្រណិតណាស់។